Opzeggen of wijzigen lidmaatschap

Je kan je lidmaatschap schriftelijk of per mail wijzigen of opzeggen bij de ledenadministratie via [email protected]

Hierbij gelden de onderstaande spelregels.   

O
pzeg-spelregels 

  • Opzeggingen dienen uiterlijk 31 december voorafgaand aan een nieuw tennisseizoen te zijn ontvangen door de ledenadministrateur. Dit kan per email via [email protected]
    LET OP: Opzeggingen ná 31 december worden niet meer in behandelingen genomen, hierbij dient de volledige contributie voor het komende seizoen betaald te worden.  

  • Binnen een week ontvangt het opzeggende lid een ontvangstbevestiging. Heb je deze na een week niet ontvangen, neem dan contact op met de ledenadministrateur. 

Betalingen
Het contributie-incasso wordt jaarlijks in maart geïnd.   

Contributie bij langdurige ziektes en blessures 
Indien een lid onverhoopt langdurig ziek wordt of last krijgt van een langdurige blessure dan kan zijn/haar lidmaatschap omgezet worden naar "Geeltjeslid". Deze status geldt vervolgens tot het einde van het lopende seizoen. Verzoeken hiervoor kunnen tot 1 maart gedaan worden en ontvangt de ledenadministratie graag per mail.

Wilt u meer informatie, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de ledenadministratie via het bovenstaande e-mailadres of via 06-54637007 (Marieke Meuwese).