Sergeantdienst

We zijn een vereniging van leden die alles in eigen beheer doen en uitvoeren. Om de vereniging draaiende te houden zijn er clubdiensten die verdeeld moeten worden over de leden. 

Wat wordt er van je verwacht als je een Sergeantdienst (week) doet?

 • Je ontvangt de sergeantdienstsleutel van de voorgaande sergeant op zondag en brengt de sleutel na de dienstweek naar de eerstvolgende sergeant (zie sleuteladres). 
 • Je opent het park (indien gesloten) + kantine en instrueert de bardienst op
  ma t/m vr om 19:00 uur en za + zo om 09:00 uur
  en zorgt dat zij sleutel hebben om af te sluiten eind van de dag.
 • Je bent bereikbaar voor evt vragen van de bardienstmedewerkers
 • Uitzonderingen/aanpassingen in vakantietijd (geen bardienst in het weekend).
 • Op zondag park om 09:00 uur openen en sluiten bij donker/schemering.

 

Clubdienstenreglement:

 • Ieder spelend lid van TVV vervult minimaal 2 diensten. Het dienstenrooster per tennisseizoen bestaat met name uit bardiensten, aangevuld met een wekelijkse sergeantdienst en los ingeplande onderhoudsdiensten.

 • Leden die jonger zijn dan 18 jaar of ouder dan 67 jaar (de peildatum is 1 januari van het betreffende jaar) zijn van deze verplichting vrijgesteld.

 • Leden worden in de periode voorafgaande aan de opening van het park, in staat gesteld zelf hun diensten in te delen. Per e-mail wordt iedereen op de hoogte gebracht wanneer de dienstenplanner open staat in de KNLTB ClubApp (dit is een app die eenvoudig via Playstore op de mobiele telefoon kan worden ge-upload).

 • Wie daarna nog niet (volledig) zijn/haar dienst via de KNLTB ClubApp heeft ingevuld, wordt door de dienstplanner van TVV voor één of meer bardiensten ingedeeld. Met bepaalde voorkeuren kan dan geen rekening meer worden gehouden.

 • Je dient zelf in de gaten te houden wanneer je dienst hebt. Noteer het dus in jouw agenda. Overigens ontvang je vooraf nog een aantal herinneringen. 

NB: zorg ervoor dat jouw juiste telefoon- en e-mailgegevens bekend zijn bij TVV. Bij een wijziging graag een mail sturen naar: [email protected] of pas het zelf aan in de KNLTB ClubApp