Contributie

Voor het seizoen 2023 gelden bij automatische incasso de volgende contributiebedragen (peildatum voor de leeftijdsbepaling is 31 december 2023).

De bedragen zijn op 13 maart 2023 door de Algemene ledenvergadering goed bevonden en vastgesteld. 

2023        
Seniorleden A   21 jaar en ouder   € 150,-
Seniorleden B   18, 19 en 20 jaar oud   € 117,50
Juniorleden A   15, 16 en 17 jaar oud   € 81,-
Juniorleden B   6 t/m 14 jaar oud   € 66,-
Juniorleden C   4 en 5 jaar oud   € 47,50
geeltjesleden       € 25,-
gastspelers       € 7,50


Lid worden na 1 juni: 75% van de geldende contributie.
Lid worden na 1 augustus: 50% van de geldende contributie.
Lid worden na 1 oktober: 20% van de geldende contributie.

Voor nieuwe leden is automatische incasso verplicht.

Bij automatische incasso wordt u geïnformeerd wanneer er geïncasseerd wordt en wat de te volgen stappen zijn voor de incasso. 

Bestaande leden die niet kiezen voor automatische incasso betalen € 7,50 meer en ontvangen een contributienota. Deze dient binnen 14 dagen na ontvangst te worden voldaan.

NB: een spelerspas is twee jaar geldig. Bewaar deze dus goed. Een nieuwe spelerspas ligt tijdig voor u klaar bij TVV.

Bij de contributie is geen tennisles inbegrepen. De contributie wordt jaarlijks, tot wederopzegging, voor aanvang van het tennisseizoen via automatische incasso afgeschreven van het door u opgegeven bankrekeningnummer. Uiterste datum voor uitschrijven van het komende tennisseizoen is 31 december.